Gradul I didactic

Susținere de lucrare metodico-științifică pentru acordarea gradului didactic I în învățământ, la Valea Seacă

12 Mai 2019

 

Lucrarea metodico-științifică, intitulată ”Familia, Biserica şi Şcoala şi rolul lor în formarea caracterelor şi personalităţii creştine”, alcătuită sub coordonarea  pr. conf. univ. dr. Ion Stoica, a evidențiat scopul educaţiei religioase, acela  de a forma la elevi  o gândire critică şi un spirit de discernământ, pentru a se putea orienta din punct de vedere valoric, dar şi de a influenţa în sens pozitiv formarea personalităţii creştine, în măsura deschiderii tânărului spre invitaţia dumnezeiască ce răsună ca o permanenţă.

Susținerea Gradului I didactic la Liceul Tehnic „Petru Poni” din Roman

18 Aprilie 2019

Comisia de evaluare a fost formată din Pr. Conf. Dr. David Pestroiu – președinte, Pr. Conf. Dr. Gheorghe Holbea – coordonator științific, profesori la Facultatea de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București, Prof. Dr. Mihai Giosan - inspector de Religie la Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Prof. Gabriela Dascălu - director al colegiului gazdă.

Susținere de lucrare metodico-științifică pentru acordarea gradului didactic I în învățământ, la Onești

26 Februarie 2019

Lucrarea metodico-științifică, intitulată ”Istoria colindului în Moldova. Valențe educative și teologice ale colindului românesc în învățământul primar și gimnazial”, alcătuită sub coordonarea  pr. prof. univ. dr. Daniel Benga, a evidențiat atât istoria, valențele educative și teologice ale colindului românesc, dar, mai ales, strategiile și metodele ce privesc abordarea, hermeneutica, predarea și practicarea colindelor.

Susținerea lucrării a avut loc după desfășurarea și evaluarea activității speciale la clasă, în ședință publică, organizată în cadrul comisiei metodice.

Pagini