AFIR Iași

Primul centru de consiliere și sprijin pentru copii și părinți din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, inaugurat la Hârja

24 Martie 2019

Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți va purta numele marelui praznic împărătesc închinat „Bunei Vestiri”. Scopul serviciului social este înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale pentru familiile aflate în situații de risc la nivel local, capabil să asigure incluziunea socială a categoriilor vulnerabile către care se adresează, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru locuitorii din comunitate.

Primul centru ambulatoriu pentru copii și tineri cu deficiențe, la Hârja

22 Martie 2019

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, în perioada aprilie 2018 - februarie 2019, a făcut demersurile scrierii unui proiect de finanțare nerambursabilă prin intermediul GAL Valea Trotușului. Acest proiect are scopul sprijinirii copiilor și familiilor din medii defavorizate ce prezintă situații de risc de marginalizare și excluziune socială cauzate de diagnostice precum: Autism, Sindrom Down și ADHD.

Pagini