1 septembrie

Centenarul Primului Razboi Mondial sărbătorit la Roman

4 Septembrie 2017

Părinții adunați în Biserica „Schimbarea la Față” din Cimitirul Romașcan „Eternitatea” s-au împărtășit din Sfântul Potir în cadrul Sf. Liturghii, pentru ca, mai apoi, să săvârșească slujba de Tedeum, cu prilejul începutului Noului An Bisericesc.
Ulterior, flancați de tineri înveșmântați în port popular și de soldații cei ce stau de veghe la paza patriei, preoți și popor au mers în procesiune la Monumentul Eroilor unde au săvârșit o slujbă de pomenire a tuturor celor care s-au jertfit pentru neam și țară în cele două conflagrații mondiale.

Pagini