Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, partener în proiectul ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate”

2 Octombrie 2018
Luni, 01 octombrie 2018, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” reprezentată de pr. Ilarion Mâță, în calitate de președinte, a participat la Conferința de lansare a proiectului „Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate”.

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați, au organizat la sediul Consiliului Județean Bacău, Conferinţa de deschidere a proiectului „Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate”, care a reunit reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, autorităţi publice la nivel local şi central – ministere, instituţii publice – DGASPC, SPAS etc., asociaţii reprezentative ale vârstnicilor, printre care și Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” în calitate de partener și susținător al activității FSC, ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și furnizori de servicii sociale destinate vârstnicilor.
Sub sloganul „Să visezi, să privești, să participi, nu depinde de vârstă! Să luptăm împreună împotriva izolării vârstnicilor din România!” a fost prezentat conceptul de pachet legislativ terțiar – soluție pentru contractarea de servicii sociale destinat persoanelor vârstnice, în vederea dezvoltării unui sistem național de servicii sociale dedicat persoanelor vârstnice disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor. De asemenea, în cadrul evenimentului, reprezentanții instituțiilor partenere, au prezentat situația vârstnicului din România anului 2018, exemple de bune practici în domeniile de intervenție (îngrijiri sociale și medicale, îngrijiri paliative integrate) pentru persoanelor vârstnice, precum și tematicile de dezvoltare durabilă și egalitatea de șanse în serviciile sociale.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.
(Liliana Pânzaru)