Cercuri Metodce

Întâlnirile cercurilor pedagogice ale profesorilor de Religie din judeţul Bacău

5 Decembrie 2017

Activităţile au debutat cu lecţii interactive, organizate pe ateliere de lucru, coordonate de către profesori cu vechime la catedră. Au urmat referatele şi dezbaterile cu tema: „Abordări inter şi transdisciplinare în predarea Religiei”. S-au adus la cunoştinţa profesorilor noutăţile pe care disciplina Religie le întâmpină în acest moment şi au fost prezentate acele activităţi extracurriculare ce se doresc  a fi organizate, în parteneriat,  cu parohiile comunităţilor  aparţinătoare.

Pagini