Pogleț

Mănăstirea „Bunavestire” Pogleț

În partea de S-E a judeţului Bacău, pe o mică culme, îşi săvârşeşte lucrarea duhovnicească mănăstirea Pogleţ. Cunoscută în vechime, începând cu secolul XVII, ca schitul Sucmezeu, actuala mănăstire Pogleţ apare atestată documentar în anul 1752, ctitorie a boierului Constantin Balş. În acel an, la 27 aprilie, ctitorul consemnează: „silitu-m-am şi am făcut o sfântă mănăstioară ce se cheamă Sucmezeu ce iaste pe pârâul Pogleţului, la ţinutul Putnii…” Peste 10 ani, la 19 decembrie 1762, un alt boier, Ioniţă Palade, prelua în grija sa schitul de la egumenul Anania.

Pagini