Gal Valea Trotușului

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, la Adunarea Generală a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Valea Trotușului

16 Decembrie 2019

Adunarea Generală a Asociației GAL Valea Trotușului a convocat membrii publici (UAT -uri) și privați (ONG-uri și mediul de afaceri) pentru un bilanț al anului 2019. 

Pe agenda întâlnirii au fost desbătute următoarele:

- situația finanțărilor pentru fiecare din cele 8 Măsuri active, proiecte eligibile, finanțate sau în curs de finanțare;

- o nouă Măsură, 19.2, pentru implementarea unui număr de aproape 200 de km de traseu montan pe teritoriul GAL;

- propuneri de cooperări între mediul public și privat;

- posibile finanțări pentru anul 2020.

Primul centru ambulatoriu pentru copii și tineri cu deficiențe, la Hârja

22 Martie 2019

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, în perioada aprilie 2018 - februarie 2019, a făcut demersurile scrierii unui proiect de finanțare nerambursabilă prin intermediul GAL Valea Trotușului. Acest proiect are scopul sprijinirii copiilor și familiilor din medii defavorizate ce prezintă situații de risc de marginalizare și excluziune socială cauzate de diagnostice precum: Autism, Sindrom Down și ADHD.

Un nou Centru de zi pentru copiii și tineret la Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”

26 Iulie 2018

Luând în calcul toate acestea, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Managerul de proiect, pr. Ilarion Mâță, Inspector eparhial la Sectorul Social - Filantropic și Președinte al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, a semnat contractul de finanțare nerambursabilă a proiectului „Centru de zi pentru tineret și copii Hârja”, cu instituția finanțatoare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) CRFIR NORD 1 Nord - Est Iași, prin intermediul și sprijinul direct al GAL Valea Trotușului Bacău.

Pagini