Consfătuire inspectori școlari

Consfătuirea naţională a inspectorilor şcolari pentru disciplina religie

6 Septembrie 2017

Lucrările întâlnirii au fost coordonate de către domnul prof. univ. dr. Vasile Timiş, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. S-au evidenţiat luări de cuvânt şi prezentări concrete ale aspectelor privitoare la specificul disciplinei Religie, din partea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Patriarhiei Române.

Pagini