Colegiul „Ferdinand I” din Bacãu

Colegiul „Ferdinand I” din Bacãu organizeazã evenimentul Sãptãmâna „Ferdinand 150”

14 Noiembrie 2017

În existenţa sa, gimnaziul, liceul şi apoi Colegiul “Ferdinand I”, a avut şi are ca profesori oameni de mare prestigiu cultural şi academic. Chiar şi o înşiruire succintă nu poate exclude numele unor personalităţi precum: Garabet Ibrăileanu, D.D. Pătrăşcanu, Gheorghe Dima, Vasile Pârvan, Nicolae Corivan, Lascăr Veniamin, Panait Topliceanu, Grigore Haralambie Grandea ș.a.

Pagini