basilica

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2019

16 Martie 2019

Rostul adânc al Postului Mare constă într-o călătorie ascetică, timp de patruzeci de zile, ca renunțare radicală la păcate prin Taina Spovedaniei, şi într-o cuminecare cât mai deasă şi conştientă cu Trupul şi Sângele Domnului, Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, Care a biruit păcatul, iadul și moartea şi ne-a făcut părtaşi luminii celei neînserate şi vieţii celei veşnice.

Moment de bilanț în Adunarea Național Bisericească

8 Februarie 2017

În continuare, lucrările au fost suspendate, iar comisiile permanente s-au reunit și au întocmit referate. Acestea au fost prezentate ulterior la reluarea lucrărilor. Au urmat luările de cuvânt ale membrilor ANB. Primul care a vorbit a fost Acad. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai. Domnia sa a prezentat rolul unificator și de semănător al armoniei din Biserica Ortodoxă Română.

Pagini