arhiepiscop Ioachim

Un Paște la Schimbarea la Față

7 August 2015
Înaltpreasfințitul Ioachim

Cum vulturii s-ascund pentru-a muri,

Așa și el s-ascuns în plină noapte,

Dar nu pentru-a muri, ci pentru a mai fi,

Că el vorbea de mult cu Iisus în șoapte.

 

Pe Muntele Tabor, în acest an,

Ca să contemple chipul său divin,

Hristos, pe lângă Petru, Iacob și Ioan,

Luă și pe Părintele Costin.

 

Iisus a coborât cu ceilalți, de pe munte,

Costin rămase-n sferele cerești,

El a venit ca plânsul să-l asculte,

Să mângâie pe cei din Lucăcești.

 

De cum Iisus ajunge printre ei,

Capernaum și Calcedon

19 Iulie 2015
Înaltpreasfințitul Ioachim

Dacă toți văzură multa stăruință,
Hristos îi întreabă, cu bunăvoință:
”-Aveți voi credința că pot vindeca?”
Amândoi strigară, cu putere: ”Da”!

”-De aveți credință, fără de tăgadă,
Fie voia voastră, ochii voștri vadă!”
Apoi poruncește: ”-Fiți cât mai discreți
Să nu știe nimeni prin Cine vedeți!”

Ei, de bucurie, n-au ținut cuvântul
Și-au vestit minunea, în mai tot ținutul.
Spuneau tuturora c-au fost orbi, dar văd,
El este Mesia întru Care cred.

Credincioșii din localitatea Mănăstirea Cașin se pregătesc de sărbătoare

18 Mai 2015

            Potrivit pisaniei înscrise la intrarea în lăcașul de cult, inițiativa ridicării unei noi biserici în această străveche vatră mioritică, a aparținut credincioșilor din comunitatea aşezată în jurul fostei chinovii ridicată de domnitorul Gheorghe Ştefan, cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, care au dorit să-și înscrie numele lor în rândul ctitorilor de locașuri sfinte.

Moment de sărbătoare în Parohia Icușești

2 Mai 2015

Istoria acestor locuri se pierde în negura vremii relatând fapte ce vorbesc despre cinstea și mărinimia oamenilor care au viețuit dedicându-și viața împlinirii cuvântului Evangheliei. Aflat pe malul stâng al Siretului, la poalele dealului Cetățuia, în jurul căruia se întinde ca o potcoavă, la o distanță de 19 km de Roman, pe drumul vechi ce lega Romanul de Plasa Dămienești, satul Icușești este pomenit în documente încă din secolul al XVI-lea, iar în Dicționarul Geografic al României apare cu denumirea „Iucșeștii de Jos a Paharnicului Hârțescu”.

15 ani de la hirotonirea ca arhiereu a IPS Arhiepiscop Ioachim

1 Mai 2015

La 4 ianuarie 2015, când noul chiriarh, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioachim, era întronizat de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în prezenţa a 20 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, veniţi din întreaga ţară, el păşea pe urma celor 76 de arhierei ce au păstorit această eparhie şi s-au distins în activitatea lor arătând calităţi morale, intelectuale şi duhovniceşti.

Popas aniversar sub semnul dragostei lui Dumnezeu

1 Mai 2015

Se împlinesc astăzi 15 ani de când milostivul Dumnezeu V-a oferit darul sfânt al arhieriei. Data de 1 mai a anului mântuirii 2000, pe atunci a doua zi a praznicului nemărginitei bucurii a Învierii lui Hristos, a devenit reper în Cronica Romanului și înțelegem, știm și mărturisim că nu este doar sărbătoarea Înaltpreasfinției Voastre, ci sărbătoarea noastră a tuturor, moment aniversar, popas duhovnicesc la care ne raportăm cu toții, și cler și popor.

Vlădica Ioachim, imnograf desăvârșit

1 Mai 2015

Titularul unei Eparhii, adică gospodarul direct, este ierarhul care se ocupă, zi de zi, de treburile sufletești, culturale, gospodărești și obștești.

            Vlădica Ioachim, chiar din anul 2000, după hirotonia întru arhiereu, în Săptămâna Luminată, când Episcopul Eftimie avea 86 de ani, a condus cu responsabilitate, chiar dacă nu era ”titulaș”, un deceniu și jumătate.

Chemat la împlinirea unei misiuni cu sorginte hristică şi apostolică

1 Mai 2015

Cu 15 ani în urmă, în a doua zi de Paşti a anului 2000, Înaltpreasfinţia Sa era chemat din capitala Franţei în cetatea lui Roman Vodă la împlinirea unei misiuni cu sorginte hristică şi apostolică, de o importanţă covârşitoare pentru Biserica din această parte a Moldovei Muşatinilor.

Era chemarea unuia dintre cei mai îndreptăţiţi candidaţi, la acea vreme, având în vedere neamul din care s-a născut, mediul în care a crescut, precum şi cunoştinţele pe care le-a dobândit în mănăstirile şi şcolile pe care le-a absolvit, în ţară şi străinătate.

Gânduri de preţuire la zi aniversară

1 Mai 2015

Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. (Ioan 10, 11)

 

 

         În ziua în care aniversaţi împlinirea a 15 ani de la hirotonia întru arhiereu, ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei.

         În tot acest timp v-aţi străduit să puneţi în lumină taina rodirii spirituale a darurilor primite la hirotonie. Am convingerea că veţi duce mai departe proiectele importante pentru Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului.

Proiectul „Alege Şcoala”, ediția a patra, a fost lansat oficial la Iași

23 Aprilie 2015

 

În data de 21 aprilie, la Hotelul Astoria din Iași, a vut loc lansarea oficială a proiectului patriarhal Alege Școala, ediția a patra. La acest eveniment a luat parte și o delegație a  Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului alcătuită din preoții coordonatori ai viitoarelor centre Alege Școala, care vor fi înființate în eparhie și profesorii implicați, alături de Părintele Daniel Ionel Marari, directorul și coordonatorul Centrului Catehetic „Cuvioasa Parascheva”.

 

Toma

Înaltpreasfințitul Ioachim

Domnul, văzându-i credința şi spontana convertire, A reintegrat pe Toma dând a zecea fericire: "Fericit fii astăzi Toma, c-ai văzut şi ai crezut! Dar mai ferice-or fi de-or crede fără să mă fi văzut!" Exclamația lui Toma, cu preceptul ce s-a dat, E de veacuri argumentul ca Hristos a înviat! Cei de astăzi, credincioşii, n-au nevoie de-argumente, Căci misterul Învierii nu consistă-n documente. Nimeni n-a văzut pe Domnul când a ieşit din mormânt, Însă credem cu tărie pe apostol, prin cuvânt.

Hristos a înviat!

Înaltpreasfințitul Ioachim

Slăveşte-L făptură, slăviţi-L noroade,
Slăviţi-L cu suflet curat.
Lăsaţi să pătrundă în voi focul sacru,
Simţiţi că:
Hristos a înviat!

Cerul coboară, pământul se-nalţă,
Văzduhul de rouă-i udat,
Îngeri şi oameni fac sărbătoare
Cântând:
Hristos a înviat!

Vino şi tu, cu candela stinsă,
Nu sta nicicum izolat.
Domnul te iartă, iţi dă dă din lumină,
Doar crede...!
Hristos a înviat!

Lumina Sfântă a ajuns la credincioşii din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

12 Aprilie 2015

Din încredinţarea şi cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, delegatul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, părintele arhimandrit Serafim Huzdup a adus Sfânta Lumină la Bacău şi Roman. La aterizarea pe aeroportul din Bacău, Lumina Sfântă a fost întâmpinată de delegaţi din cadrul fiecărei protoierii, de unde aceasta a fost preluată de preoţi din întreaga eparhie.

Veniţi de luaţi lumină!

Înaltpreasfințitul Ioachim

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndurătorul Dumnezeu, iar de la noi părintească dragoste!

 

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

 

Hristos a înviat!

În noaptea de Paşti, credincioşii ortodocşi, potrivit tradiţiei statornicite de veacuri, se adună în lăcaşurile de închinare, purtând în mâini felurite lumânări şi aşteaptă tăcuţi ca ceasornicul care măsoară timpul curgător spre veşnicie să marcheze miezul nopţii.

Pagini