3 iulie

Hirotonie întru preot la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

3 Iulie 2018

În cuvântul său de învățătură Părintele Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre încrederea nezdruncinată în Dumnezeu în pofida vitregiilor vremii din ce în ce mai secularizate, aducând ca model demn de urmat pe marele voievod al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, care prin contribuția sa a lăsat posterității multe biserici și mănăstiri ce au contribuit decisiv în acea vreme la educarea poporului român din punct de vedere intelectual și moral.

Pagini