Liturghie arhierească la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva” din Roman

6 Februarie 2018

Marți, 6 februarie 2018, în ziua de pomenire a Sfântului Fotie, Patriarhul Constantinopolului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. În cadrul slujbei, diaconul Marian Vrînceanu a fost hirotonit în treapta de preot, iar teologul Florin Blănaru în treapta de diacon.

În ziua de pomenire a Sfântului Fotie, Patriarhul Constantinopolului, astăzi, 6 februarie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman împreună cu soborul preoților acestui străvechi chivot mușatin. Cu această ocazie, în cadrul liturgic, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit în treapta de preot pe seama Parohiei Albele, Protopopiatul Onești, pe diaconul Marian Vrînceanu, care timp de zece ani a slujit în cadrul Mănăstirii Măgura Ocnei sub îndrumarea părintelui stareț Epifanie, totodată îndeplinind și misiunea de profesor de religie la Școala generală din localitatea Coțofănești. De asemenea, teologul Florin Blănaru, profesor în cadrul Școlii generale din localitatea Cașin (Onești), a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Caraclău. 

La finalul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre înnoirea pe care o aduce Bisericii fiecare nouă hirotonie și despre comuniunea liturgică a preotului liturghisitor cu sfinții lui Dumnezeu:

Taina Preoției aduce totdeauna o reînnoire în cadrul Bisericii, în liturghie noi rugându-ne ca Duhul Sfânt să Se reînnoiască în noi pentru faptul că noi reactualizăm prezentul continuu al lui Dumnezeu când săvârșim și participăm la slujbele din cultul divin public. Timpul liturgic se deschide veșniciei lui Dumnezeu și Liturghiei cosmice la care participă toți sfinții îngeri și toate cetele sfinților, iar slujirea noastră litugică este împreună cu a cetelor cerești, intrând în Universul liturgic în care se instalează o pace și o concordie în sufletele noastre.

Tot acum, Înaltpreasfinția Sa a adresat în cuvântul său mulțumiri părinților celor doi teologi hirotoniți arătând rolul familiei în formarea morală a celor care doresc să slujească lui Dumnezeu în calitate de liturghisitori și administratori ai Tainelor Bisericii:

Mulțumim lui Dumnezeu că ne dăruiește prin voi, familiile celor hirotoniți astăzi, tineri entuziaști care se angajează la greaua și în același timp sublima treaptă a Preoției. A fi preot în Biserica lui Hristos înseamnă a fi ministru al  Tainelor Sale, a conduce pe credincioși pe calea mântuirii potrivit canoanelor și rânduielilor statornicite de Părinții Bisericii și a transfigura timpul prin lucrarea sa sacerdotală. Preotul vizualizază prezența lui Hristos în comunitatea încredințată de ierarh spre păstorire, iar Duhul Sfânt care s-a pogorât astăzi peste ei  va aduce rod în sufletele lor și în sufletele celor încredințați, adică virtuțile și faptele cele bune.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a mulțumim și preoților slujitori în soborul de astăzi pentru faptul că au însoțit pe tinerii hirotoniți, în calitate de duhovnici și îndrumători ai lor, îndemnându-i să rămână în iubirea lui Hristos.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de corul psaltic „Diaconia” al Catedralei arhiepiscopale.