Întru mulţi ani, Preasfinţite Părinte Episcop Ioachim!

29 Martie 2014

Sâmbătă, 29 martie 2014, în Catedrala arhiepiscopală ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman va fi oficiată o slujbă de Te-Deum, cu ocazia aniversării Preasfinţitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul la împlinirea vârstei de 60 de ani. La acest moment festiv vor fi prezenţi consilieri şi inspectori ai Centrului eparhial, părinţi protopopi, călugări, călugăriţe şi preoţi de pe întreg cuprinsul Eparhiei Romanului şi Bacăului, reprezentanţi ai oficialităţilor locale şi centrale şi credincioşi doritori să îi fie alături chiriarhului la acest moment festiv.

La această zi aniversară, Preasfinţitului Părinte Episcop Ioachim i-au fost transmise cele mai frumoase gânduri şi urări din partea colaboratorilor, prietenilor şi credincioşilor, pe parcursul întregii săptămâni. Redăm în continuare câteva dintre mesajele primite de Preasfinţia Sa cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viaţă.

Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: „Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viaţă a Preasfinţei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi fericire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastoral, misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii. Hristos Domnul, Dăruitorul Cel sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Preasfinţiei Voastre, ca ajutor în viaţa şi lucrarea pastoral şi misionară. Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!"

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei: „În mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleşeşte în fiecare zi cu mulţimea darurilor Sale. Între acestea, cel mai de seamă pe care l-am primit este cel al vieţii, al chemării noastre de la nefiinţă la fiinţă spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască. De aceea, ziua de naştere reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie şi de meditaţie, dar şi de aleasă recunoştinţă faţă de Creatorul nostru. La sărbătorirea zilei de naştere a Preasfinţiei Voastre, Vă adresez urări de sănătate, ani îndelungaţi şi bucurie duhovnicească, rugând pe Dumnezeu să Vă dăruiască din belşug milă, har şi ajutor în slujirea de arhipăstor la care V-a chemat. Întru mulţi şi fericiţi ani!"

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „L-am cunoscut pe seminaristul Ilie ca pe un tânăr iubitor de rugăciune, de ordine şi rânduială, preocupat de fenomenul muzical bisericesc, de simbolistica şi ritualul liturgic. Vedem astăzi că atât scrierile şi activitatea Preasfinţitului Părinte Ioachim reflectă întru totul preocupările teologice, literare, imnologice şi liturgice pe care fratele Ilie le avea încă de atunci, ele fiind expresia unei teologii aplicate ca rezultat al experienţei unei vieţi dedicate lui Dumnezeu.”

Prof. Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman: „Caracteristica dominantă a activităţii desfăşurate de Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul stă sub semnul împlinirilor, precum şi al iniţierii unor proiecte de viitor axate pe câteva direcţii majore de activitate: pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic. (...)

Într-o lume mercantilă, convulsivă și dezorientată, într-un context marcat de majore transformări politice, economice și sociale, vocea distinctă și autorizată a Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul vine în apărarea adevăratelor valori ale unei Ortodoxii, ce se vrea asumată în duhul autentic al patristicii și trăirii filocalice.

Cinste, așadar și întreaga noastră prețuire, alături de cele mai sincere urări de sănătate, bucurii duhovnicești întru neostenită slujire și rodnică păstorire, toată considerația pentru un ierarh care a marcat timpul printr-o prodigioasă activitate pusă în slujba noastră, a tuturor, într-o de Dumnezeu binecuvântată Eparhie.

Întru mulți și fericiți ani, Preafințite Stăpâne”.

Adrian Alui Gheorghe, scriitor: „Episcopul Ioachim Băcăuanul este unul din oamenii temeinici ai Bisericii şi ai culturii româneşti. Provine dintr-o familie foarte cunoscută în monahism, unul din unchii săi fiind celebrul arhim. Ioanichie Bălan, cel care a pus bazele Patericului românesc, iar sora, stavrofora Iosefina Giosanu, fiind maică stareţă la Mănăstirea Varatec. Acest ierarh pe care îl apreciem şi iubim, vorbeşte despre acea stare de luciditate cu care Biserica trebuie să se integreze într-o societate modernă…” (interviu Radio Timişoara)

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan-Cristinel Teşu, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi: „Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul prin întreaga activitate pastorală, misionară, liturgică şi cărturărească este un ierarh cu o profundă vocaţie,  implicat în întreaga lucrare a Bisericii noastre, nu numai a eparhiei pe care o conduce.”

Părintele arhimandrit Clement Haralam, în calitate de coleg de studii şi de nevoinţă monahală, amintind de perioada seminarială şi universitară şi rememorând momente din frumoasa relaţie de prietenie ce i-a legat în tot acest timp, consemnează: «Am auzit de un episcop, care a dat dispoziţie  să i se facă mormântul şi de câte ori va ieşi de la Sfânta Liturghie, diaconul său, să-i aducă aminte că mormântul îi este pregătit. Acel episcop proceda astfel pentru ca să nu aibă gânduri de înălţare. Dar când ştiu câte responsabilităţi are Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, şi, în general, un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, cred că nu-i vin gânduri de înălţare niciunui episcop, ci, mai ales, se frământă cum să  rezolve problemele, ce îi sunt scrise în diferitele dosare de pe masa de lucru, având în minte şi rugăciunea: “Doamne, trimite mâna Ta dintru înălţimea sfântului Tău lăcaş şi mă întăreşte în slujirea ce-mi stă pusă înainte”».

 

Acest moment aniversar serbat de Preasfinţia Sa este încărcat de semnificaţii, este un timp al reflecţiei şi al perspectivelor, al motivaţiei şi angajării în menţinerea şi continuare a misiunii Sale arhiereşti în eparhia pe care cu părintească dragoste şi înţelepciune o păstoreşte de paisprezece ani. Timpul în care s-a aflat în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor îl recomandă ca fiind un ierarh dedicat înaltei misiuni la care a fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rânduieli liturgice, teologice, canonice, administrative a Eparhiei Romanului şi Bacăului. Preocupările sale ecleziastice, culturale, edilitare îl arată a fi un ierarh cu viziune, dinamic, deschis provocărilor contemporane, o personalitate teologică de referinţă în societatea românească, un om dedicat condeiului şi vieţii social-filantropice în aceeaşi măsură, iar pentru aceasta, nu de puţine ori, a fost considerat ca fiind un vrednic succesor al lui Melchisedec Ştefănescu în scaunul chiriarhal de la Roman.

La împlinirea a 60 de ani de viaţă şi la aproape 14 ani de slujire arhierească, personalul administrativ al Centrului eparhial de la Roman, clerul, cinul monahal şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului îi dorim Ierarhului nostru de suflet, Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, ani binecuvântaţi de Atotţiitorul Dumnezeu, cu sănătate, cu împliniri duhovniceşti, cu inspiraţie în cuvânt şi putere în slujirea Sfintei noastre Biserici!

Întru mulţi ani, Preasfinţite Părinte Episcop Ioachim!