Implementarea proiectului ROSE la Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman

5 Noiembrie 2018

Începutul lunii noiembrie 2018 marchează pentru comunitatea educațională a Liceului Teologic ”Episcop Melchisedec”debutul unui proiect educațional de mare anvergură la nivel național, numit Proiectul privind Învățământul Secundar (Romanian Secondary Education Project - ROSE). Coordonat de o echipă managerială condusă de doamna Liliana Preoteasa, acest proiect își propune îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar. Pentru realizarea acestor obiective de interes național, s-a realizat un împrumut în valoare totală de 200 de milioane de euro de la Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare.

Efectele dorite prin această strategie vizează, mai întâi de toate, creșterea, la scară națională, a gradului de promovare la Examenul de Bacalaureat. În urma depunerii de scrisori de intenție, din partea a sute de instituții liceale din țară ce doresc îmbunătățirea acestor parametri, s-au obținut granturi de dimensiuni diferite, în funcție de populația școlară angrenată în proiect. Finanțările au fost realizate în trei etape, actualmente fiind în plină desfășurare procedurile de accesare a fondurilor de către instituțiile de învățământ liceal angrenate în runda a doua a proiectului,  printre care și Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman (grantul atribuit acestei școli este de 70000 de euro, ce vor fi virați pe parcursul următorilor patru ani școlari).

La nivelul instituției romașcane de învățământ seminarial, proiectul este implementat de o echipă formată din profesori ai acestei școli, și vizează trei direcții, în funcție de oportunitățile prevăzute în ghidul de finanțare.

1.       Realizarea de activități remediale în vederea examenului de Bacalaureat la disciplinele la care se susțin probe scrise. Deși în ultimii patru ani promovarea examenului de maturitate în sesiunea iunie-iulie a fost marcată cu procente destul de ridicate, peste 80%, evoluția școlii teologice romașcane în ultimii 10 ani în acest câmp a fost marcată de oscilații, motiv pentru care, cu aportul voluntar al profesorilor implicați, și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, de ani buni se realizează, la materiile la care se susțin probe scrise – limba română, istorie, geografie -  meditații gratuite cu elevii din liceu. Urmare a acestui fapt, implementarea proiectului în școală va urmări realizarea de activități remediale cu copiii ce au dificultăți de orice fel în atingerea unor rezultate bune la învățare

2.       Amenajarea a patru laboratoare în școală, în spații ce au la ora actuală un ambient educațional vetust, în vederea îmbunătățirii condițiilor și dotărilor necesare învățării. Deși cheltuielile permise în acest câmp nu pot depăși o cincime din grant, echipa de implementare din școală s-a angajat la acest proiect ambițios, ce va avea nevoie, pentru ducerea sa la bun sfârșit, și de sponsorizări.

3.       Realizarea unor activități educative non-formale, de tipul unor excursii tematice, știut fiind că randamentul învățării poate fi îmbunătățit semnificativ prin astfel de mijloace.

Comunitatea educațională a școlii a fost înștiințată pe parcursul depunerii actelor pentru începerea proiectului despre oportunitățile acestuia, aprecierile fiind unanime. Acordul de grant a fost semnat pe data de 1 octombrie, iar în primul trimestru al calendarului proiectului se va realiza amenajarea unui laborator de geografie ce va purta numele ilustrului intelectual, absolvent al Seminarului ”Sfântul Gheorghe” din Roman, Simion Mehedinți.

Cu speranța că implementarea acestui proiect în liceul teologic romașcan va constitui o nouă treaptă necesară atingerii excelenței în educație și în management, echipa proiectului, precum și întreaga comunitate educațională a școlii mulțumește Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru binecuvântarea acordată și încrederea investită în corpul profesoral și în elevii seminariști romașcani.
 
Citește mai multe articole despre: Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, proiect