Slujbă de pomenire pentru jurnaliștii adormiți în Domnul