Excursie tematică la Borzeşti

10 Octombrie 2018
Excursia desfăşurată pe 2 octombrie 2018, în parteneriat cu Protopopiatul Oneşti, reprezentat de părintele protoiereu Ioan Bârgăoanu şi cu implicarea doamnei profesor Cristina Matei şi a părintelui Constantin Jupenschi, profesori ai Colegiului, reprezintă şi o oportunitate de orientare în timp şi spaţiu, de a putea vedea o evoluţie a societăţii, dar putem include aici şi perspectiva asupra orientării în carieră în funcţie de nevoile momentului, care pot fi corelate cu trecutul.

Excursia tematică la Borzeşti pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti corespunde unei nevoi reale de formare a unor reprezentări istorice, culturale, literare, sociale şi sociologice prin faptul că fiecare participant are posibilitatea de a nota, de a observa şi de a face conexiuni la nivel transdisciplinar conform programei şcolare la capitolele Literatura religioasă şi Literatura veche. Vizita la muzeul şi la biserică are rolul de a atrage atenţia asupra unor valori şi modele. Totodată, actul didactic nu mai este doar teoretic, bazat pe memorare, ci capătă o reprezentare reală şi convingătoare, iar informaţia se poate reţine uşor. Mediul de învăţare este altul, cu stimuli diverşi, care pot genera acţiuni creative, care stimulează imaginaţia şi oferă posibilitatea unor dezbateri sau de a reflecta asupra unor aspecte care ţin de identitatea individuală sau colectivă, naţională sau europeană. Astfel, se poate ajunge uşor la o educaţie solidă şi coerentă, pentru că demersul didactic nu mai e unul steril, lipsit de concreteţe.
Excursia desfăşurată pe 2 octombrie 2018, în parteneriat cu Protopopiatul Oneşti, reprezentat de părintele protoiereu Ioan Bârgăoanu şi cu implicarea doamnei profesor Cristina Matei şi a părintelui Constantin Jupenschi, profesori ai Colegiului, reprezintă şi o oportunitate de orientare în timp şi spaţiu, de a putea vedea o evoluţie a societăţii, dar putem include aici şi perspectiva asupra orientării în carieră în funcţie de nevoile momentului, care pot fi corelate cu trecutul. Toate acestea sunt în concordanţă cu educaţia permanentă şi îi asigură individului o serie de competenţe: de socializare, de dezvoltare a gândirii critice, de problematizare sau de dialog intercultural, îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate şi plasarea acestora într-un context specific Centenarului Marii Uniri, dar şi mai larg, la nivel european. Actul de predare-învăţare dezvoltă deprinderi de observare, aduce schimbări la nivelul relaţiilor interumane sau interpersonale, stimulează gândirea critică şi comportamentul asertiv, simţul estetic şi spiritul de echipă. Fotografiile făcute pe parcursul excursiei au ilustrat că se poate stimula uşor spiritul de observaţie al detaliului semnificativ ce se poate integra în proiecte educaţionale creative care presupun un dialog intercultural.
Discuţiile cu specialiştii din domenii diferite, preoţi şi muzeografi, au oferit posibilitatea ca participanţii să intre în contact cu informaţii ştiinţifice bine documentate, sistematizate şi problematizate în concordanţă cu valori ca: pace, dialog, interculturalitate, identitate naţională în context european. Elevii au putut înţelege în profunzime spiritul românesc, unitatea de conştiinţă, lingvistică, etnică şi religioasă, încercarea noastră de a supravieţui în condiţii istorice nefavorabile, dar şi aspecte care ne leagă de generaţiile anterioare sau care ne diferenţiază în contextul european actual. Toate acestea deschid un dialog intercultural în spiritul pe care îl promovează profesorii de Limba Română, de Istorie şi de Religie. Profilul spiritualităţii româneşti a fost subliniat prin observarea unei evoluţii a tiparului, dar şi prin descifrarea unor simboluri din pictura bisericească realizată de Grigore Popescu-Muscel sau prin slujba de pomenire pentru făuritorii de limbă, întregitorii de neam şi eroii căzuţi în Primul Război Mondial.
Au participat la eveniment elevii claselor a XI-a A, a XI-a B, a XI-F, profesorii Gabriela Gîrmacea şi Cristina Matei, preoţii Ioan Bârgăoanu şi Constantin Jupenschi.

A consemnat: prof. dr. Gabriela Gîrmacea
Fotografii realizate de Ştefan Bârgăoanu

Citește mai multe articole despre: Protoieria Onesti, excursie tematică, Gabriela Garmacea