Noiembrie 2018

18 Noiembrie 2018

Prima duminică din Postul Crăciunului a constituit prilej de bucurie duhovnicească și un nou început, atât pentru credincioșii Parohiei Dănceni, cât și pentru noul lor păstor sufletesc, părintele Pădurescu Liviu. 

18 Noiembrie 2018

În ziua de 18 noiembrie, în prima duminică a Postului Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica Metocului chiriarhal de la Valea Budului. Cu acest prilej a hirotonit și un tânăr diacon întru preot pe seama unei parohii din Protopopiatul Moinești.

17 Noiembrie 2018

Vineri, 16 noiembrie 2018, în ziua de prăznuire a Sf. Ap. şi Ev. Matei, la biserica Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” de la Valea Budului, au început serile de rugăciune sub omoforul Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, care vor continua în toate zilele de vineri din perioada Postului Naşterii Domnului.

16 Noiembrie 2018

Privind însemnătatea Anului omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, în cuprinsul Patriarhiei Române

 

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler

şi preaiubiţilor credincioşi din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, pace și bucurie de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,

iar de la noi părinteşti binecuvântări!

 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

 

În anul 2018 aniversăm Centenarul Marii Uniri, adică un secol de la constituirea României Mari. În mod firesc, acest an a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, fapt ce constituie un prilej de cultivare a unității și demnității noastre naționale și de recunostință față de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conștiinței de neam, a comuniunii de credință, de limbă, de cuget și simțire românească.

16 Noiembrie 2018

Trei speleologi, odată, au plecat în munţi, departe,
Unde ştiau că există trei peşteri neexplorate.
Au ajuns cu greu la ele aşa cum ei şi-au dorit,
Începând să studieze cele ce-au descoperit. 
Însă în una din peşteri, dup-o veche stalagmită,
Era ascunsă o ladă cu bani de aur tixită.
S-au repezit la comoară ca trei lei înfometaţi,
Strigând toţi în gura mare: „Fraţilor suntem bogaţi.”

16 Noiembrie 2018

Un bogat fără de nume, care nimic n-a muncit,
Nu ştia ce să mai spună când ţarina i-a rodit.
În loc ca să mulţumească Preabunului Dumnezeu
C-a trimis ploaie mănoasă pe ogor la timpul său,
În mintea lui egoistă şi în sufletu-i nevolnic
S-a înfiripat gândirea omului harpagonic:

15 Noiembrie 2018

Începând cu ziua de 16 noiembrie 2018, orele 17.00, prima zi de vineri din perioada Postului Naşterii Domnului, la biserica Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” de la Valea Budului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, împreună cu preoţii Cercului Pastoral nr. 3 din Protopopiatul Bacău, va oficia Taina Sfântului Maslu, rostind rugăciunile de alinare și vindecare a suferințelor trupești și sufletești pentru toţi cei prezenţi.

13 Noiembrie 2018

În ziua pomenirii Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a avut loc la Parohia Siliștea I întrunirea cercului pastoral nr. 2 din Protopopiatul Buhuși, „Sf. Ap. Petru și Pavel”.

13 Noiembrie 2018

Marți, 13 noiembrie, în Biserica cu hramul “Sfântul Nicolae” din Parohia Viișoara, a avut loc ședința lunară cultural-administrativă a preoților din Protoieria Onești. La acest moment a fost prezent și părintele profesor Ioan Buga

13 Noiembrie 2018

Marți, 13 noiembrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Parascheva” din Roman.

Pagini