Seminarul Teologic "Episcop Melchisedec"

Conferință duhovnicească la liceul teologic ortodox romașcan

31 Martie 2016

Genericul întâlnirii organizate astăzi la seminarul teologic ortodox din Roman a fost „Pastorația tinerilor”, în conformitate cu tematica Anului omagial al educației religioase și al tineretului creștin. Expunerea părintelui protopop Ioan Bârgăoanu a semnalat necesitatea ca filonul central al demersului pastoral adresat tinerilor să fie educația euharistică. În calitatea sa de cunoscător al operei Sf. Simeon Noul Teolog, părintele Ioan a reliefat rolul duhovnicului în viața adolescentului ca îndreptățit purtător al portofoliului de cel mai bun prieten.

Pagini