Ziua închinată Icoanei Maicii Domnului Prodromița

12 Iulie 2017
În ziua de 12 iulie 2017, în Biserica Ortodoxă se face prăznuirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromiţa, cel mai de preţ odor al Schitului românesc athonit Prodromu, de la Sfântul Muntele Athos.

Deşi icoana Prodromiței este atribuită iconarului român Iordache Nicolau din Iaşi, chipul Maicii Domnului şi al Pruncului Iisus au fost zugrăvite în urma unei minuni. Bătrânul pictor mărturiseşte întâmplarea pe un petec de hârtie, păstrat până astăzi la Prodromu: "Eu, Iordache Nicolau, zugrav din târgul Iași, am zugrăvit această sfântă icoană a Maici Domnului cu însăși mâna mea, la care a venit o minune: după ce am isprăvit veșmintele, după meșteșugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez fețele Maicii Domnului și a lui Iisus Hristos. Privind eu la chipuri, cu totul a ieșit din potrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meșteșugul. A doua zi, după ce m-am sculat, am făcut trei metanii înaintea Maicii Domnului, rugându-mă să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi sfânta ei icoana. Când m-am dus să mă apuc de lucru, am aflat chipurile drese desăvârșit, precum se vede. Văzând această minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deși o greșeală a fost aceasta că am dat lustru la o asemenea minune".
De-a lungul vremii au fost făcute câteva copii, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România, toate fiind făcătoare de minuni.
Și în eparhia noastră există prin mila lui Dumnezeu câteva copii ale acestei icoane. Una dintre aceste copii are și Parohia „Sfântul Ioan” din orașul Târgu Ocna. Această icoană este „sfințită și zugrăvită” în anul 1909, la Muntele Athos, mai exact la Mănăstirea Prodromu. Adusă în jurul anilor '50 la Mănăstirea Măgura din Târgu Ocna de călugări greci, ea a stat aici până în 1964, când s-a întâmplat durerosul eveniment al dărâmării bisericii și închiderii mănăstirii de către regimul comunist. Atunci odoarele mănăstirii au început să fie trimise diferitelor biserici din zonă și astfel, această icoană a Maicii Domnului – Prodomița a ajuns la Parohia „Sfântul Ioan”.
Ca semn al bucuriei și binecuvântării de a avea această icoană a Maicii Domnului veche de 108 ani și pictată chiar la Mănăstirea Prodromu, la Biserica cu Hramul Sf. Ioan, unde e așezată icoana, s-a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, precum și Acatistul Icoanei Maicii Domnului – Prodromița. Totodată, preoții slujitori ai parohiei au săvârșit și o slujbă de mulțumire pentru binefacerile primite prin mijlocirea Maicii Domnului, de către toți enoriașii și închinătorii la această Sfântă Icoană.
„O, Împărăteasă Prealăudată a îngerilor şi Acoperământul milostivirii neamului omenesc, Maică a Domnului, Ceea Ce întru minunată icoana Ta ne-ai dăruit nouă chipul frumuseţii Tale, nu-ți întoarce nici acum faţa ta de la robii tăi cei cu gândurile plecate spre cele pământeşti. Cu cheia rugăciunii tale descuie-ne uşa milostivirii Fiului tău şi ne primeşte şi pe noi, nevrednicii, în cămara cea de nuntă a Înţelepciunii, ca împreună cu îngerii să-ți aducem jertfa laudelor dumnezeieşti.
Celor ce îşi pleacă genunchii sufletelor şi ai trupurilor înaintea icoanei Tale celei de minuni izvorâtoare, cerând grabnică izbăvire din adâncul necazurilor, le răsplăteşte cu bogatele tale daruri, ca ieşind neruşinaţi din biserica ta să ne facem şi noi mărturisitori ai minunilor tale, strigând: Bucură-te, Împărăteasă a Luminii, care prin arătarea strălucitului tău chip în icoana ta ai voit să ne chemi pe noi cu glasul cel tainic al Duhului la lucrarea cea duhovnicească, spre a preface inimile noastre stricate de păcat în icoane ce oglindesc slava Treimii”. (fragment din Rugăciunea către Maica Domnului – Prodromiţa)

Pr. Butucaru Silviu