Sfințirea Bisericii „Înălțarea Domnului” din Parohia Pradaiș

16 Iulie 2017

     Astăzi, 16 iulie 2017, pentru credincioșii Parohiei Pradaiș, comuna Huruiești, Protoieria Sascut a fost prilej de aleasă sărbătoare pricinuită  de târnosirea noii biserici cu hramul „Înălțarea Domnuluiˮ de către IPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

    După ce în Vinerea Mare a anului 2010 vechea biserică având hramul Sf. M. Mc. Gheorghe, a fost distrusă într-un incendiu, odată cu numirea în același an a PC Constantin Păunoiu, s-au început demersurile pentru construirea unei noi biserici pentru comunitatea credincioșilor de aici, lucru ce s-a realizat în perioada 2010-2012, cu sprijinul substanțial al domnului primar Ioan Zăbrăuțanu și al domnului deputat Petru-Gabriel Vlase, iar la data de 9 iunie 2013 noul locaș de închinare cu hramurile „Adormirea Maicii Domnuluiˮ și „Sf. M. Mc. Gheorgheˮ, ridicat pe locul celui distrus, a fost sfințit de IPS Ioachim.

Întrucât accesul la această biserică este anevoios, fiind situat pe dealul unde e află și cimitirul satului, drumul fiind greu accesibil mai ales pe vreme neprielnică pentru credincioșii parohiei, în majoritate la vârstă înaintată, la aceeași dată s-a pus piatra de temelie a unei noi biserici în vatra satului, pentru a înlesni participarea credincioșilor la sfintele slujbe indiferent de vreme.

Ridicarea noului locaș de închinare s-a realizat cu sprijinul exclusiv al domnului primar Ioan Zăbrăuțanu și al domnului deputat Petru-Gabriel Vlase și astfel lucrarea fiind finalizată, credincioșii se pot împărtăși de acum înainte de bucuria de a participa la sfintele slujbe indiferent de vreme.

Ceea ce trebuie subliniat în contextul sărbătorii de astăzi este buna conlucrare între preot și autoritățile locale, comuna Huruiești fiind zona în care în ultimii ani s-au săvârșit 10 slujbe de punere a pietrei de temelie, de resfințire sau sfințire a locașurilor de cult, de către IPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a felicitat pe toți credincioșii care au contribuit la ctitorirea acestui chivot închinat lui Dumnezeu, subliniind faptul că fiecare biserică este o poartă a cerului care mijlocește prezența harului dumnezeiesc în viața tuturor celor care doresc să se mântuiască.

Am venit cu bucurie, din nou, în comuna aceasta să sfințim acest nou altar care s-a adăugat ca o perlă în salbă de mărgăritare spirituale care s-au ridicat în tot ținutul acesta, dar aici având niște particularități aparte prin misiunea preoților slujitori care au fost desemnați să orânduiască administrativ bine avutul frățiilor voastre.

 

Această comunitate de oameni a arătat că și în momente de criză și timpuri nestatornice și neprielnice, lucrarea pentru biserică a fost aparte și parcă am sfidat timpul acesta secularizat și secularizant care aduce atâta pagubă sufletească omenirii și credincioșilor în special, pentru faptul că drumul pe care îl parcurgem este sigur, deși este labirintic, către Împărăția lui Dumnezeu. Drumul spre Dumnezeu este în sens invers față de alergarea galopantă a acestei lumi. Felicităm comunitatea, pe Domnul Ioan Zăbrăuțanu, primarul comunei Huruiești, pe părintele paroh de aici și pe toți ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș.

Pentru osteneala depusă în buna administrare a patrimoniului bisericesc, IPS Ioachim a înmânat PC Pr Ic.Stavr. Constantin Păunoiu, „DIPLOMA DE ONOAREˮ, iar domnului primar Ioan Zăbrăuțanu, „ORDINUL MELCHISEDECˮ pentru mireni, clasa a-III-a.   

(pr. Ioan Negoiță)

Citește mai multe articole despre: protoieria sascut