Procesiunea „Sfânta Cruce, păzitoarea creștinilor”

12 Martie 2018
Zi de bucurie în Duminica a treia din Postul Mare, pentru preoții și credincioșii Protoieriei Onești care au participat la procesiunea în cinstea Sfintei Cruci organizată în Municipiul Onești. În cadrul acesteia, preoții au purtat Sfânta Cruce și o raclă ce adăpostește un fragment din cinstitele moaște al Sfintei Mari Mucenițe Varvara aduse spre închinare din Biserica Minei Salina din Târgu Ocna.

Procesiunea a fost precedată de Slujba Acatistului Sfintei Cruci oficiată la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh”. De aici și de la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” credincioșii au format două coloane care s-au întâlnit în centrul orașului. Presărată cu mai multe popasuri în care s-au citit pericope evanghelice, procesiunea s-a terminat la Biserica monument istoric „Sfântul Nicolae”, unde preoții și credincioșii au rostit rugăciuni către Sfânta Cruce și Sfânta Varvara.
Părintele Protopop Ioan Bârgăoanu le-a rostit apoi un cuvânt de folos duhovnicesc: „Pelerinajul pentru noi nu se încheie aici, ci se va închina atunci când noi ne vom da obștescul sfârșit. Ceea ce noi am săvârșit astăzi cu ajutorul și puterea Preasfintei Treimi, cu harul Sfântului Duh și cu ajutorul sfinților care ne-au ajutat, ale Sfântului Ierarh Nicolae, cu ale Sfintei Mari Mucenițe Varvara, nu se încheie aici, continuă în sufletele și în inimile noastre. Crucea lui Hristos aduce biruință și de aceea, alături de Cruce, noi, în Biserica noastră și în neamul nostru românesc avem steagul, ca două embleme sfinte ce au ținut trează conștiința de neam a acestui popor binecuvântat”.
La final, toți preoții și credincioșii s-au închinat Sfintei Cruci și sfintelor odoare, preamărind pe Dumnezeu pentru toate cele săvârșite spre zidire sufletească în această zi, ax central, punct de referință pentru perioada Postului Mare.

Preot Alexandru Pânzaru