Conferință preoțească în protopopiatul Sascut

22 Iunie 2017

Cu binecuvântarea  IPS Ioachim, în data de 22 iunie, preoții Protoieriei Sascut s-au reunit în ședința lunară la biserica „Adormirea Maicii Domnuluiˮ din Parohia Păncești, delegat al IPS Ioachim fiind PC Pr. Gheorghe Paleu consilier al Sectorului Construcții și Patrimoniu de la Centrul eparhial Roman.

 

 

    

       Cu această ocazie, în contextul Anului Omagial al  sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti, s-a dezbătut tema „Tradiţia iconografică românească; actualitatea, importanţa şi necesitatea sfintelor icoane pentru viaţa şi misiunea Bisericii astăziˮ, referatul fiind susținut de PC preot Ioan I. Negoiță de la Parohia Drăgușani, care a spus între altele:

Vrând-nevrând suntem contemporanii secularizării, care poartă diferite haine, în funcție de locul geografic, statutul social sau zona spirituală căreia îi aparținem.În trecutul artistic și spiritual al Țărilor Romane, icoanele au avut un rol important ca obiecte de cult și venerație în biserici și mănăstiri, alcătuind ansambluri sub forma iconostaselor (cu cel puțin 41 de icoane diferite), care separau absida principală (altarul) de naos. Asemenea ansambluri sunt răspândite în țara noastră începând cu secolul XVI. Ele se păstrează în Moldova la mănăstirile Humor, Voroneț, Moldovița  și  Sucevița din același secol XVI, în Țara Românească, din secolul al XVII-lea la mănăstirile Hurezi, Surpatele Govora, la biserica Domnească din Târgoviște, biserica Sf. Gheorghe Nou de la București, din secolele XVII - XVIII, iar în Transilvania, din secolele XVII - XVIII datează catapetesmele de la bisericile Sf. Nicolae din Făgăraș, Avrig, Nucșoara, Lipova, Blaj, Cuhea și altele”.

La final, PC părinte Paleu Gheorghe, consilier eparhial, a expus unele norme privind buna administrare a patrimoniului bisericesc și respectarea disciplinei în lucrările de construcție și reparații, iar din partea personalului protoieriei li s-au prezentat preoților o serie de chestiuni legate de administrația parohială.

 

 

Citește mai multe articole despre: protoieria sascut