Conferința personalului neclerical la Sascut

24 Aprilie 2017

Cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în data de 24 aprilie 2017, în biserica Parohiei Păncești-Sascut, s-a  desfășurat prima conferință cu personalul neclerical de la parohiile din Protopopiatul Sascut sub egida „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”.

Cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în data de 24 aprilie 2017, în biserica Parohiei Păncești-Sascut, din Protoieria Sascut, s-a  desfășurat prima conferință cu personalul neclerical de la parohii sub egida „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi a Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română” .

Referatul, cu tema „Rolul icoanei în iconomia mântuirii”  a fost pregătit de tânărul Nicuță Remus-Florin, cântăreț la Parohia Orbeni I. În expunerea sa referentul a subliniat importanța icoanei în dobândirea mântuirii fiecăruia: „Pretutindeni bisericile creştine ortodoxe, paraclisele şi casele credincioşilor sunt împodobite cu sfinte icoane. Mărturii ale credinţei şi evlaviei creştinilor, icoanele s-au păstrat cu sfinţenie din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre dovedind statornicia Bisericii în credinţa cea adevărată. Ele învaţă necontenit adevărurile de credinţă ortodoxă, aşa cum au fost formulate de către Sfânta Biserică şi cum au fost trăite de către mulţimea credincioşilor de-a lungul veacurilor….Cinstirea sfintelor icoane nu e o cinstire adusă artei umane şi, cu atât mai puţin, nu este un act idolatric. Icoane sunt, ca şi alte multe lucruri ale istoriei mântuirii noastre, nişte indicatoare care ne orientează spre ceea ce trebuie să privim, spre ceea ce trebuie să cunoaştem şi să iubim. Cinstirea sfinţilor şi a sfintelor icoane este o lecţie a modului în care inima îl cinsteşte pe Hristos în fiecare persoană, pentru că fiecare om e creat după chipul Lui. Fără Sfântul Altar şi tot ceea ce ţine de biserică, noi nu putem  învăţa să vedem Adevărul, pentru că Adevăratul Altar e în cer, dar şi în inima noastră, a fiecăruia dintre noi. Noi nu numai că putem cunoaşte cum să intrăm în locul cel sfânt, dar putem fi şi cu Dumnezeu.

La final s-au discutat diverse probleme administrative care privesc activitatea personalului neclerical în parohii.

Citește mai multe articole despre: protoieria sascut