Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” și oportunitățile de finanțare ale Grupului de Acțiune Locală (G.A.L.)

29 Octombrie 2016

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a semnat bugetul aferent contractului de finanțare din cadrul Grupului de Acțiune Locală (GAL) Valea Trotușului.

Sedința de lucru din 28.10.2016 a avut ca principal obiectiv întrunirea Adunării Generale în vederea semnării bugetului aferent contractului de finanțare pentru perioada 2017-2023. Strategia de dezvoltare locală a GAL Valea Trotușului are în vedere finanțarea de proiecte pe o serie de măsuri și domenii de intervenție: 

- sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare;

- investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici si mijlocii;

- crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare si comercializare;

- investiții în gestionarea zonei Natura 2000;

- înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spatial rural;

- achiziționarea de dotări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local;

- investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement, cultural și a infrastructurii aferente;

- măsuri de intervenție asupra comuniăților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare.

În cadrul sedinței a fost prezentată fiecare din aceste masuri,  beneficiarii eligibili, condițiile de eligibilitate, precum și criteriile de selecție a beneficiarilor sau rata de cofinanțare. Participanții, atat din domeniul privat, cât și din cel public, au dialogat în mod interactiv în vederea maximizării oportunităților de accesare a fondurilor și dezvoltarea zonelor pe care le reprezintă.

Asociația ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” este membru al Grupului de acțiune locală de la începutul anului 2015, alături de 13 U.A.T. -uri, alte ONG-uri, instituții publice și private din această regiune, selectate în urma mai multor evaluări și competențe dobândite anterior.

(Pr. Ilarion Mâță)